Pensjoni tar-Romol

Pensjoni tar-Romol

Daħħal sett minimu ta` informazzjoni mandatorja, bħala bażi għal determinazzjoni preċiża kemm jista` jkun tal-intitolament tal-pensjoni tar-romol potenzjali tiegħek f'każ li tormol. L-istima tingħata mill-illum.

Dan il-kalkulatur huwa għodda li tippermettilek iddaħħal informazzjoni li minnha tinħadimlek proġezzjoni mhux uffiċjali għall-benefiċċju tiegħek. Din mhijiex stima uffiċjali u m’hemm l-ebda garanzija li int se tirċievi dawn l-ammonti. Il-preċiżjoni tal-istima tal-benefiċċju tiddependi minn kemm l-informazzjoni mdaħħla tkun viċin tal-informazzjoni fattwali fil-futur. Il-kalkulatur juża l-informazzjoni li ddaħħal u ma jikkomparax din l-informazzjoni mal-kont attwali tiegħek. Il-benefiċċju tas-sigurtà soċjali li tirċievi jrid jiġi kkalkulat skont il-proviżjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).Agħfas hawn għal aktar informazzjoni jew sabiex tapplika online